Skip to main content
Lapa ir pieejama tikai angļu valodā
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
Kino vakars un diskusija "Sports un tā propaganda padomju laikā"

Pēdējais kino un diskusiju vakars notiks 22. septembrī plkst. 18. Tiks izrādītas divas digitalizētas kinofilmas  Sports – piederīgs iedzīvotāju masām (ap 1970. gadu, angļu valodā ar titriem latviešu valodā, 20 minūtes) un Bērnu fiziskās audzināšanas higiēniskie pamati (ap 1975. gadu, krievu valodā ar titriem latviešu un angļu valodā, 18 minūtes).

Filmas "Sports – piederīgs iedzīvotāju masām" anotācija

Sports – padomju cilvēka neatņemama dzīves sastāvdaļa. Filmas epizodes stāsta par dažādiem populāriem sporta sacensību veidiem, skaidro to norisi. Filma piemērota angļu valodas prasmju attīstīšanai un terminoloģijas apguvei, runājot par dažādiem sporta veidiem. Blakus didaktiskam stāstam strikti tiek pateikts, kāpēc padomju cilvēkam nepieciešams nodarboties ar sportu un būt atbildīgam sabiedrības priekšā par savu veselību, kā arī sasniegumiem. 
Sojuzvuzfiļm, PSRS Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrija iesaka šo materiālu kā vizuālo mācību līdzekli augstskolām.
Scenārija autors un režisors A. Parhomenko, konsultanti J. Morozova, V. Stolbovs, redaktore L. Krasinskaja, producents R. Saderdinova

Diskusijas dalībnieki: 

  • Anatolijs Kreipāns, sporta žurnālists
  • Guntis Vāveris, vēsturnieks
  • Tatjana Koķe, pedagoģijas doktore, bijusī politiķe, RSU studiju prorektore

Šā cikla pasākumu apmeklējums – bez maksas. Apmeklēt kino vakarus varēs gan klātienē RSU Anatomijas muzejā, gan vērot tiešsaistē platformā Zoom. 

Pieteikties dalībai klātienē: https://www.rsu.lv/form/muzejs-diskusijas-220922-onsite
Pieteikties dalībai tiešsaistē: https://www.rsu.lv/form/muzejs-diskusijas-220922

Diskusiju cikla “Zinātnes, kultūras mantojuma un ideoloģijas krustpunkti RSU muzeja krājumā” kino vakari tiek rīkoti ar mērķi nodrošināt plašāku pieejamību RSU muzeja krājumā glabātajām vēsturiskajām mācību filmām, vienlaicīgi īstenojot to satura un kino māksliniecisko izteiksmes līdzekļu un to iedarbīguma analīzi un skaidrošanu, kā arī veidot sabiedrības izpratni par padomju režīma ideoloģisko audzināšanu kā nozīmīgu kultūrvēsturisku fenomenu XX gs. otrajā pusē un veicināt paaudžu savstarpējo sapratni.

Diskusiju ciklu “Zinātnes, kultūras mantojuma un ideoloģijas krustpunkti RSU muzeja krājumā” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds

logo-josla-isa-02.png

Location

Date: