Skip to main content
Lapa ir pieejama tikai angļu valodā
Aktualitātes

Anatomijas muzejā glabājas plaša antropoloģiskā kolekcija, kas iegūta Anatomijas muzeja "cilvēkmērītāju" ekspedīcijās 20. gs. 20.–30. gados. Tajās rodamas unikālas liecības par Latvijas iedzīvotājiem, sākot no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 30. gadu beigām. Kopskaitā vairāk nekā 12 000 anketās ietverti šo cilvēku fiziskās antropoloģijas parametri, vēlākajās ekspedīcijās - arī sociāli un medicīniski viņu dzīves aspekti. Daļai no šīm anketām pieejamas arī fotogrāfijas, galvenokārt - uzmērīto cilvēku portreti.  

Anatomijas muzejā glabājas materiāli no šādām ekspedīcijām: 

  • No 1924. gada Cesvaines antropoloģiskās ekspedīcijas 221 anketa, fotofiksācija veikta izlases kārtībā;  
  • No 1931. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Bauskas apriņķī, 199 anketas, fotofiksācija veikta izlases kārtībā; 
  • No 1932. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Vitrupes un Lādes pagastos, 150 anketas, fotofiksācija nav veikta; 
  • No 1935. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Liepājas apriņķī (Rucavas, Bārtas, Nīcas pagasti), 525 anketas, fotofiksācija nav veikta; 
  • No 1936. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Vecpiebalgas pagastā, 1864 anketas, ir veikta fotofiksācija; 
  • No 1937. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Jaunpiebalgas un Veļķu pagastiem, 2495 anketas, ir veikta fotofiksācija; 
  • No 1938. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Vidzemes jūrmalā (Stienes, Tūjas un Liepupes pagasti), 3688 anketas, ir veikta fotofiksācija; 
  • No 1939. gada antropoloģiskās ekspedīcijas Zemgalē (Sīpeles, Bērzmuižas un Liepupes pagasti), 2541 anketas, ir veikta fotofiksācija. 
Ja Jūsu dzimtas piederīgie vai citas interesējošās personas ir dzīvojušas šajos reģionos un ir atrodamas šajā sarakstā Antropoloģiskās ekspedīcijās pētīto cilvēku saraksts, tad viņu antropoloģiskās anketas glabājas Anatomijas muzejā.

Ja jūs vēlaties saņemt muzejā glabāto dokumentu kopijas, rakstiet muzeja krājuma glabātājai Diānai Jaksebogai uz e-pastu: diana[pnkts]jaksebogaatrsu[pnkts]lv. E-pastā lūdzam norādīt sekojošu informāciju: meklējamo personu vārdu, uzvārdu un dzīvesvietu. Mēs apstrādāsim Jūsu pieprasījumu, cik vien ātri spēsim, ne ilgāk kā viena mēneša laikā.